Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Байгууллагын үйл ажиллагааны шинжилгээ
2011/04/19
Та бизнесээ илүү их амжилтад хүргэхийг хүсэж байгаа, их ажиллаж байгаа нь ч ойлгомжтой. Энэ амжилтад хүрэхэд байгууллагын бүх ажилчид нэг зорилготой, бүгдээрээ түүнд хүрэхийн тулд санаачлагатай, өөрийн бүхий л нөөц боломжийг дайчлан хичээн ажилавал хурдан хугацаанд хүрэх нь ойлгомжтой.
Тэгвэл энэ зүтгэл, байгууллагынхаа гүйцэтгэлийн үр дүнд нэг шинжилгээ хийгээд үз танд илүү үр дүнд хүрэх боломж харагдана гэдэгт итгэж байна. 
     Тайжийхан овгийн Ч.Нэргүй
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлийн 9 шалгуур үзүүлэлтээр оношлох
2011/04/19
Та энэ шалгуураар байгууллагаа  оношилсноор зорилго, зорилт тодорхой эсэх, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт хэр байгаа, менежментийн асуудал ямар байгаа гэсэн 3 гол үзүүлэлтийг байгууллагын түвшинд, процессийн буюу дунд түвшинд, ажлын байр буюу доод түвшинд ямар байгааг олж харах болно.Та өөрөө болон гол менежерүүдээрээ эдгээр санал асуулгаар дүгнүүлээд үз тэгээд ямар үр дүн гарахыг хар.
Та нэгэнт ямар байгааг олж харснаар ямар арга хэмжээ авах, хэрхэн ажиллах, ямар сургалт явуулах нь ойлгомжтой болно гэж бодож байна.
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ёс суртахуун, соёлыг оношилох
2011/04/19
Байгууллагын ёс суртахуун гэж ажиллагсад  ажилдаа итгэл төгс, урам зоригтой, баяр баясгалантайгаар хөдөлмөрлөж бусдад туслахад бэлэн байх сэтгэл санааны төлөв байдал, орчин нөхцлийг хэлнэ.Хэрэв тухайн ажлын байран дээр өөдрөг уур амьсгал зонхилж, хичээнгүйлэн хамтарч хөдөлмөрлөх нөхцөл бүрдсэнээр  ажиллагсад өндөр бүтээл, амжилт, идэвх гаргах нь ойлгомжтой юм.
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын мотивацын түвшинг тодоройлох
2011/04/19
Мотивац нь байгууллагын дотоод дараах 6 хүчин зүйлийг тогтооно.
1.    Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт.
2.    Зорилго биелүүлэхэд тус дэм болж байгаа байдал
3.    Үр дагавар шудрага байх
4.    Эргэх холбоо
5.    Туршлага ур чадвар
6.    Хүчин зүйл чадвар
дэлгэрэнгүй
Манлайлалын судалгаа
2011/04/19
Та болон танай удирдах ажилчид бизнесээ удирдахдаа хэр зэрэг үр дүнтэй чадвартай манлайлж чадаж байна. Юун дээр алдаж байна. Хэрхэн ажиллавал илүү үр дүн гаргаж чадах талаар судалгааг хүн тус бүр дээр хийн цаашдын ажиллагаа, бодлого чиглэлдээ хэрэглэж чадвал танай бизнес өндөр үр дүнд хүрч ажиллагсад тань маш өндөр бүтээмжийг гаргах болно.Та өөрөө өөрийгөө болон удирдах ажилчдаа дүгнээд үз. Бусдаар өөрийгөө дүгнүүлээд үз. Тэгээд цаашдын ажилдаа нэвтрүүлэн үлүү өндөр үр дүнг гаргаж чадна гэдэгт итгэж байна.

Танд амжилт хүсье.
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ажил сайжруулах шинжилгээ
2011/04/18
Мэдээж танай байгууллага янз бүрийн ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэн бизнес эрхэлж байгаа. Тэгвэл эдгээр бизнесийн чиглэлүүд тус бүр дээр ямар арга хэмжээ авах, голлон аль бизнест илүү анхаарал тавьсанаар хурдан хугацаанд өндөр үр дүн, бүтээмжийг бий болгож болохоо олж тогтоож маш богино хугацаанд үр дүн гаргахад тань тус болно гэж бодож байна.
дэлгэрэнгүй
Процессийн шинжилгээ
2011/04/18
Та өмнө бизнесийн чиглэл, ажил үйлчилгээнүүдийнхээ ерөнхий шинжилгээгээ хийсэн одоо тэр чиглэл тус бүрд нь нарийвчалсан оношилгоог хийж байгаа асуудлуудыг илрүүлэн гаргаж түүнтэй холбоотой арга хэмжээг авах нь гол юм.
Энэ шинжилгээ нь түрүүний ажил сайжруулах шинжилгээтэй адил харин тухайн ажил үйлчилгээ, бизнесийн процес тус бүр дээр шинжлэн дүгнэж асуудлуудыг илрүүлэн асуудалтай байгаа тэр хэсгийг засах сайжруулахад л байгаа юм. 
дэлгэрэнгүй
Үүрэг хариуцлагын мартикс
2011/04/18
Танай байгууллагын ажиллагсад баг дотроо өөрийн гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагаа бүрэн сайн мэдэхгүй байгаагаас болж асар их боломж, хүч нөөцийг алдаж байгаа гэдэгт та санал нэгдэх байх. Та байгууллагынхаа ажил үйлчилгээ хариуцсан багуудын гишүүдийг үүрэг хариуцлагаа бүрэн мэдэж хариуцсан ажлаа бүрэн дүүрэн хийж гүйцэтгэдэг болгохыг хүсэж байгаа нь тодорхой. Мэдээж тэгэж ажилдаа эзэн болж таныг байсан ч байгаагүй ч сайн ажилладаг болбол танай байгууллагын бүтээмж өндөр, ашиг орлого сайн байх нь ойлгомжтой.
дэлгэрэнгүй
Туршлага ур чадварын шинжилгээ
2011/04/18
Та өөрийн хариуцсан ажлаа бүрэн дүүрэн хийж чадах туршлага ур чадвартай ажилчинтай бол өндөр үр дүн гарна гэдэгтэй санал нийлэх байх. Гэхдээ бид тухайн ажлын байран дээрх туршлага ур чадварын зураглалаа гаргадгүй, ажилчдаа шаардлагатай туршлага ур чадварыг олгох арга хэмжээг авч чаддагүй байдал бүтээмж, амжилтыг бууруулж байгаатай санал нийлэх байх.
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын зорилт, зорилго, SWOT шинжилгээ
2011/04/18
          Байгууллагын зорилт, зорилго, SWOT шинжилгээ хийх
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats