Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Байгууллагын оношилгоо
Байгууллагын үйл ажиллагааны шинжилгээ
2011/04/19
Та бизнесээ илүү их амжилтад хүргэхийг хүсэж байгаа, их ажиллаж байгаа нь ч ойлгомжтой. Энэ амжилтад хүрэхэд байгууллагын бүх ажилчид нэг зорилготой, бүгдээрээ түүнд хүрэхийн тулд санаачлагатай, өөрийн бүхий л нөөц боломжийг дайчлан хичээн ажилавал хурдан хугацаанд хүрэх нь ойлгомжтой.
Тэгвэл энэ зүтгэл, байгууллагынхаа гүйцэтгэлийн үр дүнд нэг шинжилгээ хийгээд үз танд илүү үр дүнд хүрэх боломж харагдана гэдэгт итгэж байна. 
     Тайжийхан овгийн Ч.Нэргүй
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ерөнхий гүйцэтгэлийн 9 шалгуур үзүүлэлтээр оношлох
2011/04/19
Та энэ шалгуураар байгууллагаа  оношилсноор зорилго, зорилт тодорхой эсэх, үйл ажиллагааны зохион байгуулалт хэр байгаа, менежментийн асуудал ямар байгаа гэсэн 3 гол үзүүлэлтийг байгууллагын түвшинд, процессийн буюу дунд түвшинд, ажлын байр буюу доод түвшинд ямар байгааг олж харах болно.Та өөрөө болон гол менежерүүдээрээ эдгээр санал асуулгаар дүгнүүлээд үз тэгээд ямар үр дүн гарахыг хар.
Та нэгэнт ямар байгааг олж харснаар ямар арга хэмжээ авах, хэрхэн ажиллах, ямар сургалт явуулах нь ойлгомжтой болно гэж бодож байна.
дэлгэрэнгүй
Байгууллагын ёс суртахуун, соёлыг оношилох
2011/04/19
Байгууллагын ёс суртахуун гэж ажиллагсад  ажилдаа итгэл төгс, урам зоригтой, баяр баясгалантайгаар хөдөлмөрлөж бусдад туслахад бэлэн байх сэтгэл санааны төлөв байдал, орчин нөхцлийг хэлнэ.Хэрэв тухайн ажлын байран дээр өөдрөг уур амьсгал зонхилж, хичээнгүйлэн хамтарч хөдөлмөрлөх нөхцөл бүрдсэнээр  ажиллагсад өндөр бүтээл, амжилт, идэвх гаргах нь ойлгомжтой юм.
дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн шинжилгээ
Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
2011/04/19
Байгууллагын санхүүгийн шинжилгээ хийх нь байгууллагынхаа өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн санхүүгийн төлөв байдалыг мэдэрч удирдлагын шийдвэрийг оновчтой гаргах үндэс болдог.
Санхүүгийн шинжилгээг цаг тухайд нь хийх нь аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бий болсон боломжуудыг алдалгүй, нөөцүүдийг оновчтой ашиглан  амжилтад хүрэх үндэс болж өгдөг.
дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн шинжилгээ
2011/04/19
Та тайлан баланс, орлогын тайландаа шинжилгээ хийснээр байгууллагын өнгөрсөн хугацааны байдал, өнөөгийн түвшинг үнэлэн цаашдын авах арга хэмжээний төлөвлөлтөө хийж амжилтад хүрэхэд онцгой  чухал гэдгийг мэдэж байгаа байх Энд шинжилгээ хийх бэлэн загвар, хувилбарыг хавсаргав таны цаг завыг хэмнэн тус болно гэдэгт итгэж байна.дэлгэрэнгүй
Орлогын хандлагын шинжилгээ.
2011/04/19
Байгууллагынхаа орлогын хандлагыг сүүлийн хэдэн жилээр харьцуулан судалж юунаас шалтгаалж нэмэгдэж, буурч байгааг олж тогтоосноор та бизнесээ тогтвортой, жигд амжилттай хөтлөн явуулах боломжуудыг нээн ашиглах боломж бүрдэнэдэлгэрэнгүй
Хугарлын цэгийн шинжилгээ.
2011/04/19
Та өөрийн бизнесийн төрөл тус бүр дээр ашиг алдагдлын шинжилгээг хийж ашиг 0 байх борлуулалт, хэдий хэмжээний борлуулалтыг хийвэл ямар ашиг олж болох талаар тооцоо хийн цаашдын зорилтоо тогтоон ажилласанаар хүссэн амжилтдаа хурдан хугацаанд хүрнэ гэдэг нь ойлгомжтой.дэлгэрэнгүй
Microsoft Excel
Мэдээлэл оруулах
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats